Hortensior är några av de vackraste blommande växterna i världen. De är också lätta att odla, men kräver mycket omsorg om du vill att de ska se så bra ut som möjligt! Ett område där de ofta behöver mer uppmärksamhet är gödsling. Låt oss utforska vad du bör veta om gödning av hortensior och hur du gör det på rätt sätt så att dina blommor blir friska och livfulla hela säsongen.

Vad är hortensior och vad behöver den för att växa bäst?

Hortensior är en växt från den blommande växtfamiljen Hydrangeaceae med över 300 arter. De har sitt ursprung i områden i östra Asien, men växer även i tempererade områden över hela världen. Alla typer av hortensiaplantor trivs i sur jord som har gott om organiskt material och som utsätts för lite störning (plöjning). Tillsats av organisk mulch hjälper till att upprätthålla en hög surhetsgrad och fuktighet i jorden.

De är populära prydnadsväxter som odlas för sina stora blomklasar som finns i många färger, bland annat vitt, blått, rosa, rött och lila. Blommornas storlek, form och färg beror på jordens pH-värde. I sura jordar blir blommorna blå eller rosa. I neutrala eller alkaliska jordar blir de vita eller röda.

Vilket NPK-förhållande väljer man för hortensior?

Hortensior anses i allmänhet vara mer mottagliga med ett mellanliggande antal tillgängliga näringsämnen, vanligtvis i form av kväve och fosfat. Dessutom behöver de även kalium (K) för friska livfulla blomningar. Det optimala NPK-förhållandet är ungefär 21-7-7-7 eller 7-3-3-3 eftersom det är balanserat mellan kväve som bidrar till bladtillväxt, t.ex. bladstorlek och växthöjd, fosfor som främjar blombildningen från knoppar, och kalium som ger cellväggarna styrka och stödjer god blomning och fruktsättning. När du lägger för mycket gödsel för hortensior på dina växter utan tillräckligt med vatten eller solljus kan det bränna dess blad och orsaka bruna fläckar över hela den vita delen av växten.

När och hur ska man gödsla hortensior?

Den bästa tiden att gödsla hortensior är tidigt på våren innan den nya tillväxten börjar. Du kan dock också gödsla dem på sensommaren eller tidig höst, efter att blomningen har upphört.

Det finns många olika sätt att applicera gödsel till hortensior: för hand, med en spridare eller genom bevattningssystem. Du kan antingen applicera gödseln direkt på jorden runt plantorna eller använda en bladspray på bladen. Välj den metod som fungerar bäst för dig och dina hortensior.

En annan viktig sak är att inte övergöda växten, så läs och följ instruktionerna på gödselförpackningen noga!

Gödselgivor för gödning

Slutligen måste du bestämma hur mycket gödsel du ska ge dina växter. Mängden du behöver beror på dina växters storlek och ålder samt vilken typ av gödsel du använder. En bra tumregel är att applicera ett pund gödsel för varje 100 kvadratmeter planteringsyta. Se till att läsa instruktionerna på din specifika gödselprodukt för mer specifik information.

Vilka är konsekvenserna av att inte gödsla hortensior?

Om du inte gödslar dina hortensior kommer de inte att utvecklas till sin fulla potential. Växterna kan också bli svaga och mottagliga för sjukdomar till följd av att de är undergödslade. Det är avgörande för dina hortensiors hälsa och attraktionskraft att du gödslar dem.

Den ultimata guiden för gödsling av hortensior

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.