När det gäller gödsling av ett citronträd finns det många olika åsikter om när och hur ofta man ska göra det. Vissa säger att gödsel ska användas årligen, medan andra insisterar på att gödsel endast ska användas vartannat år. Detta beror på att jordarten i din trädgård kan påverka vilken typ av gödsel du behöver för ditt citronträd. I det här blogginlägget kommer vi att diskutera det bästa sättet att välja ett bra gödningsmedel för ditt citronträd och hur du applicerar det på rätt sätt!

Vilka är fördelarna med att använda gödsel på mitt citronträd?

Gödselmedel är också känt som en jordförbättring. Det ger viktiga näringsämnen som inte finns i marken eller som helt enkelt inte kan tas upp av växterna utan det. Gödselmedel finns med olika typer av NPK-förhållanden och dessa siffror bör stämma överens med din växts behov för att maximera fördelarna med gödselmedel. Kväve uppmuntrar till exempel bladtillväxten medan fosfor hjälper rotutvecklingen, vilket båda förbättrar trädens allmänna hälsa och fruktproduktionen.

När ska man gödsla ett citronträd?

Det är bäst att gödsla ditt citronträd under vårsäsongen. För att undvika övergödning är det bättre att dela den totala rekommenderade gödsling av citronträd för varje planta med tre eller fyra gånger. Gödsla hellre en gång i månaden än på en gång under försommaren (juni) och igen på senhösten efter första frosten (november).

Hur gödslas ett citronträd?

För att kunna gödsla ett citronträd måste du känna till trädets ålder. Unga träd bör gödslas två gånger om året med ett balanserat gödningsmedel. Mogna träd kan gödslas en eller två gånger per år efter behov.

För att avgöra hur mycket gödningsmedel du ska använda dividerar du den rekommenderade mängden med det antal gånger du planerar att mata trädet varje år. Om förpackningen till exempel rekommenderar ¼ kopp per utfodring och du planerar att utfodra trädet två gånger per år, använd då endast ½ matsked per utfodring.

Du måste också välja rätt NPK-förhållande för ditt citronträd. Ett citrusträd behöver ett N-P-K-förhållande på ungefär 6-3-3. Strö ut gödselmedlet runt trädets bas och vattna väl. Gödsla igen om sex månader.

Gödselgivor

Mängden gödsel som du behöver applicera varierar beroende på citronträdets ålder och storlek samt vilken typ av gödsel du använder. För unga träd använder du ungefär ett halvt pund kväve per år i tre lika stora doser. När trädet mognar kan du öka mängden kväve till ungefär ett pund per år i tre lika stora doser. Om du använder ett gödningsmedel med långsam frisättning delar du den totala mängden med fyra och applicerar den mängden var fjärde månad.

För bästa resultat blandar du gödseln med lite vatten innan du applicerar den på jorden runt ditt citronträd. Se till att inte gödsla inom två veckor efter att du har skördat citroner eller beskurit grenar, eftersom detta kan stimulera ny tillväxt som kan vara sårbar för köldskador.

Tips på hur du underhåller ett friskt citronträd

  • Gödsla ditt citronträd minst två gånger per år, tidigt på våren och på sensommaren.
  • Välj det bästa gödselmedlet för citronträd som har ett NPK-förhållande på 6-3-3 eller högre.
  • Applicera gödseln jämnt runt trädets bas och vattna väl efteråt så att gödseln tränger in.

Genom att följa dessa tips kan du se till att ditt citronträd håller sig friskt och lyckligt i många år framöver!

Den ultimata guiden till gödningsmedel för citronträd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.