Nutrients content

Nitrogen Total (N) 0%
Phosphorus Pentoxide (P205) 0%
Potassium Oxide (K2O) 0%

Azaleor är vackra växter som ger färg och liv åt alla trädgårdar. De kräver dock mycket omsorg och uppmärksamhet för att trivas. Gödsling av azalean är en viktig aspekt av denna skötsel, men att veta när och hur man ska göra det kan vara förvirrande. I den här artikeln kommer vi att diskutera allt du behöver veta om gödsling av din azalea så att den håller sig frisk året runt!

Vad är azaleor och vad behöver den för att växa bäst?

Azaleor är blommande buskar i olika färger och storlekar. De kan vara enkla, dubbla eller till och med tredubbla färgade blommor och de blommar vanligtvis på våren. Azaleor behöver växa bäst i soliga områden, men inte alla sorter av den kräver mycket solljus även under vintern. De flesta azaleor gillar full sol när de växer, men det finns en sort som tål halvskugga och som tål torrare förhållanden än andra typer och kräver mindre vatten.

Azaleaträd behöver väldränerade jordar med ett pH-värde mellan surt och lätt alkaliskt. De behöver medelhögt solljus (minst halva dagen). För att kunna odla dem behöver du en period då temperaturen håller sig under 40 °F eller 4 °C under vintern.

Att välja det bästa gödselmedlet för azaleor

Det finns några allmänna regler när du väljer gödselmedel för azaleor. Den första är att välja en organisk eller syntetisk växtnäring som har ett högt innehåll av kväve – N (kväve), fosfor – P (fosfor) och kalium – K (kalium). Vad kommer att vara ditt huvudsakliga mål? Om du vill ha blommor ska du tillsätta mer kväve, om du vill ha dina växters allmänna hälsa ska du gödsla med alla tre beståndsdelar lika mycket. Det är också bättre att inte använda ”långsamma” typer när det gäller azaleaträd eftersom de har korta rotsystem som kräver frekventa gödslingar under växtsäsongen. När det gäller vattenlösliga gödselmedel ska du alltid läsa etiketterna noggrant innan du applicerar dem på några växter.

Vilket NPK-förhållande ska du välja?

När det gäller gödsling av azaleor kan frågan om vilket NPK-förhållande man ska välja vara förvirrande. Generellt sett vill du ha ett gödningsmedel som har ett högt kväveinnehåll (N), eftersom detta är viktigt för en sund växttillväxt. Men du måste också se till att fosfor- (P) och kalium- (K) halterna inte är för höga, eftersom dessa element kan främja överdriven vegetativ tillväxt och leda till svaga blommor. Ett bra NPK-förhållande för azaleor är 14-7-7-7 eller 8-4-8.

När och hur man gödslar azaleor

Azaleor bör gödslas tidigt på våren, strax innan den nya tillväxten börjar. Gödsla azalean igen mitt i sommaren för bästa resultat. Vissa trädgårdsmästare gödslar också sina azaleor på hösten, men det är inte nödvändigt om de har gödslats ordentligt tidigare under säsongen.

Tips på hur du kan hålla azaleor friska och välmående

Tumregeln för azaleagödsling är att växterna bör gödslas tidigt på våren (slutet av februari), på sensommaren (slutet av augusti) eller på hösten (oktober). Det finns dock några andra tillfällen då det kan vara fördelaktigt att ge azaleorna en viss typ av gödselprodukt också. Till exempel innan du beskär dem, efter en blomningssäsong eller om de har gula blad. Det säger sig självt att vattning också spelar en viktig roll för att bibehålla friska och färgglada blommor på dina favoritbuskar.

Azalea Gödningsguide

Type of Plants:

Herbaceous

Woody

Nitrogen level
Phosphorus level
Potassium level

Can be used with these types of agriculture

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.